FONDACIJA SOS DEČIJA SELA

Fondacija SOS Dečija sela Srbija je nevladina, humanitarna i neprofitna organizacija koja od  2004. godine radi na unapređenju kvaliteta života dece i mladih bez roditeljskog staranja, osnaživanju porodica u riziku, ekonomskom osamostaljivanju mladih iz ranjivih grupa, kao i pružanju pomoći u urgentnim situacijama lokalnom stanovništvu i izbeglicama kroz različite vidove podrške.

Organizacija je članica  Međunarodne organizacije SOS Dečija sela osnovane 1949. godine, koja danas pruža podršku za više od 1.200.000 ljudi u 136 zemalja i teritorija.

Za više informacija posetite www.sos-decijasela.rs

OSTALE VIJESTI