JAZAS

Društveno odgovorna kampanja za klijenta JAZAS.

Omladinu Jugoslovenske asocijacije za borbu protiv side – Omladina JAZAS-a je nevladina, neprofitna, humanitarna organizacija osnovana 1994. godine sa ciljem da se bavi prevencijom HIV/AIDS-a i pružanjem psihosocijalne pomoci ljudima koji žive sa ovom bolešcu.

OSTALE VIJESTI