„Okreni na zeleno“

„Okreni na zeleno“  je kampanja o energetskoj efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i Evropske unije. Cilj kampanje je bolje upoznavanje građana  sa oznakama proizvoda prilikom kupovine kućnih aparata. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku domaćinstava imaju najveći udeo u ukupnoj potrošnji energije – više od jedne trećine. Edukacija građana o bojama i simbolima energetskih nalepnica na aparatima za domaćinstvo uticaće na podizanje svesti o energetskoj efikasnosti i savesnom odnosu prema životnoj sredini. Biti energetski efikasan znači biti ekonomičan i brinuti o životnoj sredini. U okviru nacionalne kampanje, jedan od kanala komunikacije je bus brending.

„Okreni na zeleno“  za opšte dobro!

OSTALE VIJESTI