Promocije

Organizacija promocija tokom vožnje ili na određenoj lokaciji, unutar ili ispred brendiranih vozila daje mogućnost komunikacije sa ciljnim grupama podelom različitih materijala (semplinga, lifleta, poklona), prezentovanjem određenog proizvoda ili usluge ili organizovanjem drugih aktivnosti.

Moguće je vezivanje promocija za određeni vremenski interval, vezivanje za lokaciju ili liniju vozila.