Šta sve (buduća) mama treba da zna o hemikalijama?

U saradnji sa Udruženjem toksikologa Srbije , a u okviru projekta Ministarstva zdravlja,  realzovali smo kampanju unutrašnjeg brendiranja vozila sa ciljem edukacije (budućih) mama o potencijalnim rizicima pojedenih hemikalija koje mogu da utiču na zdravlje beba.

Projekat „Informisana mama, zdrava beba – kako bezbedno živeti sa hemikalijama?“ pruža osnovne informacije o najznačajnijim hemikalijama kojima smo okruženi, i daje preporuke kako da ubuduće pravimo zdravije izbore i utičemo na smanjenje izloženosti tim hemikalijama, u meri u kojoj je to moguće.

Udruženje toksikologa je udruženje građana koji se bave toksikologijom. Toksikologija je nauka o nepovoljnim uticajima hemikalija na žive organizme. Glavni kriterijum toksičnosti hemikalije je doza, to jest stepen izlaganja supstanci. Može se reći da su skoro sve supstance toksične pod određenim uslovima. Paracelzus, otac moderne toksikologije je rekao da „doza određuje otrov“.

Budimo odgovorni prema generacijama koje dolaze.

 

 

OSTALE VIJESTI