Zašto bus medij

Korišćenjem našeg medija Vaša oglasna poruka postaje zanimljiv sadržaj na mestima na kojima se vaša CILJNA GRUPA već nalazi po samoj prirodi prostora.
Vaši potencijalni kupci su u mogućem dugotrajnom i učestalom kontaktu sa oglasnom porukom, u blizini prodajnog mesta, na kojem se vrlo brzo može realizovati Vaš krajnji cilj – prodaja proizvoda ili usluge zadovoljnom kupcu.